O konferencji

 

Szanowni Państwo,

Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

organizujący
XXXIX OGÓLNOPOLSKĄ SZKOŁĘ HYDRAULIKI (OSH2020):
"Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja"
KRAKÓW, 27 - 29 maja 2020 r.,

informują,

że w związku z zaistniałą sytuacją, w tym z zakazem zgromadzeń, ograniczeniami w przemieszczaniu, dostępie:

ZMIENIAJĄ TERMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI

Ostateczny termin organizacji zostanie podany w kolejnych komunikatach, które zostaną rozesłane po ustabilizowaniu sytuacji.

Życzymy wszystkim państwu i waszym rodzinom dużo zdrowia i serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Jacek Florek


Celem Szkoły Hydrauliki jest prezentacja (upowszechnienie) wyników aktualnych prac badawczych z zakresu hydrauliki koryt otwartych i przewodów ciśnieniowych ze szczególnym naciskiem na zagospodarowanie wód w obszarach miejskich oraz prowadzonych w Polsce i na świecie programów badawczych.

Tematyka OSH2020:

  • hydraulika kanałów otwartych i przewodów ciśnieniowych,
  • zabezpieczenie terenów miejskich w świetle zmian klimatycznych,
  • przykłady stosowanych rozwiązań technicznych i nietechnicznych zwiększania retencji obszarów miejskich,
  • wpływ zbiorników retencyjnych na transformację fali powodziowej,
  • metody numeryczne w modelowaniu hydrodynamiki rzeki,
  • hydromorfologia rzek - erozja i transport rumowiska,
  • eko-hydraulika, mała retencja, likwidacja barier migracyjnych.

Do poprowadzenia wykładów zaproszono przedstawicieli urzędów administracji rządowej i samorządowej, instytucji państwowych i środowisk akademickich. W ramach Szkoły planowana jest wspólna wycieczka studialna: śladami znaków wylewu po terenie Krakowa

Adresaci Szkoły:

  • specjaliści z uczelni i naukowych instytutów badawczych,
  • specjaliści administracji wodnej (MGMiŻŚ, PGW WP, KZGW, RZGW, WIOŚ) i biur projektowych,
  • zainteresowani ww. problematyką.

 


Historia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kontakt
dr hab. inż. Tomasz Kolerski
dr inż. Jacek Florek
OSH2018.wilis[a]pg.edu.pl
SH.UR.Krakow[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Agnieszka Woś