O konferencji

 

Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

organizujący
XXXIX OGÓLNOPOLSKĄ SZKOŁĘ HYDRAULIKI (OSH2022):
"Ochrona przed powodzią i suszą - duża i mała retencja"
KRAKÓW, 18-20 maja 2022 r.Szanowni Państwo,

Celem Szkoły Hydrauliki j jest  prezentacja  (upowszechnienie)  wyników  aktualnych  prac badawczych z zakresu hydrauliki koryt otwartych i przewodów ciśnieniowych ze szczególnym naciskiem na zagospodarowanie wód, prowadzone w Polsce i na świecie programy badawcze oraz wyzwania związane z gospodarką wodą.

Tematyka OSH2022:

  • hydraulika kanałów otwartych i przewodów ciśnieniowych,
  • zabezpieczenie  terenów  miejskich  przed  skutkami  powodzi  w  świetle  zmian klimatycznych,
  • przykłady  stosowanych  rozwiązań  technicznych  i  nietechnicznych zwiększania retencji obszarów miejskich,
  • wpływ zbiorników retencyjnych na transformację fali powodziowej,
  • metody numeryczne w modelowaniu hydrodynamiki rzeki,
  • hydromorfologia rzek – erozja i transport rumowiska,
  • eko-hydraulika i mała retencja, likwidacja barier migracyjnych. 

Do poprowadzenia wykładów zaproszono przedstawicieli urzędów administracji rządowej i samorządowej, instytucji państwowych i środowisk akademickich. W ramach Szkoły planowana jest wspólna wycieczka studialna: śladami znaków wylewu po terenie Krakowa

Adresaci Szkoły:

  • specjaliści z uczelni i naukowych instytutów badawczych,
  • specjaliści administracji wodnej (MGMiŻŚ, PGW WP, KZGW, RZGW, WIOŚ) i biur projektowych,
  • zainteresowani ww. problematyką.

 


Historia

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Kontakt
dr inż. Jacek Florek
SH.UR.Krakow[a]urk.edu.pl
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Agnieszka Woś